themes theme jeux izle-videolar ruya tabirleri logohaberleri sinema ruya

Artiklid alates ‘ID-kaart’ rubriigist

Ausa e-hääletamise põhimõtted

26. veebruar 2007

1. Valijatele selgitatakse neutraalselt ja erapooletult e-hääletamise protseduuri, samuti seda, et privaatsuse tagamine hääletustoimingu teostamisel on Põhiseadusest tulenev nõue; inimestele teadvustatakse ohte, mis võivad kaasneda ID kaardi ja selle koodide loovutamisel teistele isikutele; » Loe edasi: Ausa e-hääletamise põhimõtted

Jaga teistelegi:

Täna on internetiturvalisuse päev

6. veebruar 2007

Päeva tähistatakse üle maailma, käesoleval aastal on läbivaks teemaks laste kaitsmine internetis varitsevate ohtude eest.

turvapaev.jpg

Arvutikaitse.ee andis Eesti ajakirjandusele ülevaate arvutikuritegevuse arengusuundadest 2007. aastal, Eesti Pangaliit teatas koodikaartide päevalimiitide alandamisest, Sertifitseerimiskeskus aga esitles ID-kaardi uuendatud paigaldustarkvara.

» Loe edasi: Täna on internetiturvalisuse päev

Jaga teistelegi:

Pangad alandavad koodikaartide päevalimiite

6. veebruar 2007

koodikaart.jpgEesti Pangaliidu juhatus otsustas kehtestada korduvkasutusega paroolikaardiga tehtavatele ülekannetele internetipangas alates 2. maist päevalimiidi 10 000 krooni. Suuremat tehingute limiiti vajavad kliendid saavad valida internetipanka sisenemiseks mõne muu identifitseerimisvahendi, näiteks ID-kaardi.
Muudatus puudutab Hansapanga, SEB Eesti Ühispanga, Sampo Panga, Krediidipanga, Parex banka Eesti filiaali ja Tallinna Äripanga kliente. Kuna Nordea pank kasutab ühekordseid koodikaarte, mis panga hinnangul on piisavalt turvalised, siis Nordea päevalimiitide alandamisega kaasa ei lähe.
Eestis on praeguseks väljastatud 1,04 miljonit ID-kaarti. Elektrooniliselt kasutab seda üle 40 000 kaardiomaniku.

Lähem info:
Katrin Talihärm, Pangaliidu tegevdirektor
taliharm@pangaliit.ee

Jaga teistelegi:

ID-kaardi paigaldustarkvara uuendatud

6. veebruar 2007

install.jpg

Arvutikaitse 2009 algatuse raames on ID-kaardi paigaldustarkvara saanud uue, kasutajasõbraliku välimuse ning on vabalt kättesaadav eesti, vene ja inglise keeles aadressil https://installer.id.ee/.

» Loe edasi: ID-kaardi paigaldustarkvara uuendatud

Jaga teistelegi:

Nordeas väidetavalt maailma suurim online-pangapettus

22. jaanuar 2007

cardthief.jpgNordea panga Rootsi haru klientidelt on kolme kuu jooksul välja petetud 8 miljonit Rootsi krooni (ligi 14 miljonit Eesti krooni).
Petturid saatsid ohvritele justkui pangalt tulnud kirja, milles paluti paigaldada spämmivastane tarkvara. Tegelikult paigaldati nende arvutisse troojalane nimega haxdoor.ki, mis asus jälgima ohvri võrguliiklust, eriti kindlaid veebiaadresse. Kui kasutatavaks veebiaadressiks juhtus olema Nordea internetipank, asus troojalane tegevusse ja salvestas sisselogimisandmed. Seejärel kuvati ohvrile veateade, milles kästi andmed uuesti sisestada. See andis kurjategijale kahed ligipääsukoodid, millega nad said ohvri arevelt oma variisikute arvele üle kanda.

Turvaspetsialistid on petukirjade algallikaid jälitades jõudnud USA serverite kaudu Venemaale. Nordea enda kommentaaride kohaselt on enamiku pettasaanud klientide arvuteis puudunud viirustõrje. Hetkel on kindlaks tehtud 250 pettasaanut ja 121 tankisti, kurjategijate endini pole veel jõutud.

Juhtumist kirjutavad BBC, Eesti Päevaleht ja Computer Sweden.

Tuleb lisada, et niisugune pettus on tehniliselt väga raske, kui mitte võimatu juhul, kui panka logimiseks ja maksekorralduste kinnitamiseks kasutada ID kaarti.

Jaga teistelegi:

Kes tegeleks digitaalse lõhega?

19. jaanuar 2007

eided.jpg
Riigikontrolör Mihkel Oviir kurtis eilsel vabariigi presidendi regionaalarengu ümarlaual, et kolmandik Eesti inimestest, täpsemalt 370 000, ei oska arvutit kasutada (Statistikaamet reageeris sellele kohe positiivsema uudisega, et see-eest ligi kaks kolmandikku Eesti inimestest kasutab arvutit ja internetti). Samas ei piisa laisaks jäänud e-tiigri ülesturgutamiseks pelgalt arvutiõppest, vaja on ka ühtset teenusruumi, milles saaks ära kasutada nii ID-kaardi, digitaalallkirja kui ka muid paberivaba asjaajamise võimalusi.
Tegelikult räägib riigikontrolör Eestis valitsevast digitaalsest lõhest ja vajadusest e-teenuste infrastruktuuri paremini ära kasutada juba pikemat aega, sellesisuline Riigikontrolli audit valmis juba eelmise aasta oktoobris. Tuleb välja, et kohaliku infoühiskonna koordineerimise ja arendamise eest ei vastuta meil mitte keegi. Ehk täpsemalt öeldes: kohalikel omavalitsustel, kes pakuvad 80% avalikest teenustest, napib nii kompetentsi, tööjõudu kui ka rahalisi vahendeid, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium aga veeretab palli Siseministeeriumile ja vastupidi, ilma et kumbki omavalitsusi reaalselt aitaks.

Tsiteerimisväärt on riigikontrolöri alljärgnev seisukoht:

“Olen kindlal veendumusel – kodanikud ei tohiks lasta enam ametiasutustel ja ametnikel end jooksutada ega nõuda andmeid, mis on riigi andmekogudes juba olemas. Kutsun protestima kõiki, keda üritatakse järjekordselt sundida asju ajama traditsioonilisel p-viisil – pabereid sinna-tänna tassima ja ühe ametniku juurest teise juurde jooksma. On ametnike asi vajalik info kokku korjata.”

Seega – ärgem laskem end jooksutada, kaaskodanikud! Meie asi on saata ametiasutusse digitaalselt allkirjastatud avaldus ning edasi las jooksevad juba need, kellele me selleks otstarbeks makse maksame 🙂

Jaga teistelegi:

E-hääletamist proovima!

16. jaanuar 2007

vvk.gif

Riigikogu valimised toimuvad meil teatavasti 4. märtsil. Aga alates tänasest, 16. jaanuarist saab juba proovida e-hääletamist. Selleks on aadressil www.valimised.ee olemas proovihääletuskeskkond. Hetkel saab küll valida ainult metsa kuningat, aga protseduuri läbi teinuna võib olla kindel, et eelhääletamise ajal, 26.-28. veebruaril, mil “päris” karvaste ja suleliste vahel saab valida ka interneti teel, ikka kõik tehniliselt ilusti sujub.

Jaga teistelegi:

Pangad ei väljasta enam ID-kaarte

15. jaanuar 2007

pee_esikylg3.jpgTäna, 15. jaanuaril 2007 on viimane päev, mil ID kaarti taotledes saab väljastuskohaks valida pangakontori, teatab Siseministeerium.

Ehk siis teiste sõnadega: ID kaarte saab taotleda ka edaspidi, varem taotletud, kuid veel kättesaamata pangakaardid saab pangakontorist kätte ka. Aga kui te homme lähete Kodakondsus- ja Migratsiooniametisse ID kaarti taotlema, siis lubatakse teil selle kaardi kättesaamiskohaks valida ainult mõni KMA büroodest. Pangakontorid annavad kuu aja jooksul tänaseni nende kontoritesse tellitud ID kaardid tellijaile kätte ning 15. veebruarist, mil nende ja Siseministeeriumi vaheline teenindusleping otsa saab, rohkem ID kaartidega ei tegele.

KMA koondab isikuttõendavate dokumentide väljastamise oma kontoritesse ka seetõttu, et juba lähitulevikus antakse välja esimene biomeetriline pass. Arusaadavalt on sel puhul vaja ka eriti karmilt kontrollida, kas dokumendi omanik ja tema biomeetrilised andmed on ikka üksüheselt seotud.

Vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu määrusele kantakse reisidokumentidesse kaks biomeetrilist identifikaatorit: näokujutis ja sõrmejäljed. Tehniliselt tähendab see, et reisidokumendile lisatakse mikrokiip, millele on elektrooniliselt kantud dokumendi omaniku näokujutis (võetakse Eestis kasutusele käesoleval aastal) ja kaks sõrmejälge (võetakse kasutusele 2009. aastal).

Jaga teistelegi:

3600 e-valijakaarti tellitud

12. jaanuar 2007

Siseministeerium ja Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus (RIA) teatavad, et alates 8. jaanuarist, mil võimalusest teada anti, on elektroonilise valijakaardi tellinud juba 3600 inimest.

Arvan, et neid oleks veelgi rohkem, kui eesti.ee portaal, kust seesugust valijakaarti tellida saab, poleks suure huvi tõttu vahepeal kinni jooksnud 🙂

Jaga teistelegi:

Valimiste eel saab tellida elektroonilise valijakaardi

8. jaanuar 2007

Siseministeerium teatab, et smaspäevast, 8. jaanuarist kuni 31. jaanuarini, on kodanikel võimalus tellida Riigikogu valimisteks elektrooniline valijakaart ning loobuda paberil valijakaardi saamisest. Elektrooniline valijakaart saadetakse valija ametlikule e-posti aadressile (@eesti.ee).

Siseministeerium koostöös Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusega võtab kasutusele e-valijakaardi, mis on kättesaadav Kodanikuportaalis https://www.eesti.ee

„Elektrooniline valijakaart on inimesele mugavam ja näitab ka tema keskkonnasõbralikku käitumist, sest meiliaadressile tuleva teate korral ei saadeta enam paberil valijakaarti koju�?, ütles rahvastiku toimingute osakonnajuhataja Enel Pungas.

Elektroonilise valijakaardi teenuse kasutamiseks tuleb enda ametlik @eesti.ee e-posti aadress Kodanikuportaali keskkonnas suunata oma igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile.

Siseministeerium saadab hiljemalt 12. veebruariks 2007 valijatele valijakaardi. Need valijad, kes loobuvad paberil valijakaardist, saavad elektroonilise valijakaardi ajavahemikus 5. veebruarist kuni 12. veebruarini 2007 ametlikule e-posti aadressile.

Jaga teistelegi: