Ühendkuningriigid: 3 miljonit arvutikuritegu aastas

Aare Kirna, 10, september 2007

cybercrime.jpgAndmekaitsefirma 1871 Ltd. väidab oma Ühendkuningriikide küberkuritegevuse ülevaates, et 2006. aastal pandi selles riigis arvuti teel toime ligikaudu 3 miljonit kuritegu.

Neist põhiosa, 1 944 000, moodustasid mitmesugused online-ahistamisjuhtumid (füüsilisi ahistamisjuhtumeid registreeriti UK-s samal ajal vaid 218 817), kuid näiteks 207 000-st kaardipettuse juhtumist moodustasid online-pettused 73%, kaardipettuste kogukahjust (212,6 miljonit naela) langes online-pettuste arvele 154,5 miljonit naela. Keskmiselt rööviti ühe kaardpettusjuhtumiga 740 naela.

2006. aastal registreeriti 144 300 arvutisse sissemurdmist ning 6 030 000 viirusintsidenti. Vahele õnnestus võtta vaid 100 küberkurikaela…

Kommenteeri

NB! Kommentaarid, mille tekstis on rohkem kui üks URL, tuleb toimetajal spämmifiltrist käsitsi ära päästa.

Läbu ja ropendamine kustutatakse!

Arvutikaitse is proudly powered by WordPress