Ameeriklased mures arvutikaitse olukorra pärast

Ameerika arvutikaitse-organisatsiooni läbiviidud uuring näitab, et ameeriklaste suhtumine arvutiturvalisusesse on sarnane eestlaste omale – ohtudest ollakse teadlik, kuid samas ei kaitsta ennast piisavalt. Ju arvatakse, et õnnetused juhtuvad alati ainult teiste inimestega. Samas igatseb kolmveerand ameeriklasi samalaadse turvalahenduse järele nagu seda on Eesti ID-kaart.

  1. 8 igast 10-st internetti kasutavast ameeriklasest sooritab interneti teel finantstehinguid (tulude deklareerimine, internetipank vms);
  2. 2/3 internetis finantstehinguid sooritavatest inimestest on väga mures riski tõttu, et nende isiklikud ja finantsandmed võiksid sattuda arvutikurjategijate valdusesse;
  3. rohkem kui 4/5 vastanutest usub, et vastutus turvalise interneti teenuse-keskkonna eest jaotub ühtlaselt kasutaja, interneti teenuspakkuja ja e-teenuse pakkuja (pank, e-pood) vahel.
  4. rohkem kui 4/5 vastanutest teab, et tellimata e-postile mitte reageerimine, õige turvatarkvara kasutamine ning tarkvara uuenduste tegemine on kõik hädavajalikud meetmed vältimaks arvutikuriteo ohviks langemist;
  5. ometi on üle 80% koduarvutitest ebapiisaval määral kaitstud;
  6. 74% ameeriklastest ei usu, et kasutajanimi ja salasõna oleks piisav turvagarantii, ning sooviksid väga täiendavat autentimisvahendit (Eesti ID-kaart on parim näide turvalisest autentimisvahendist).